Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

ЈЕЛЕНА СПАСОЈЕВИЋ

(1987)


Рођена је у Шапцу. Дужи низ година живјела у Пиперима (општина Лопаре), држављанка Босне и Херцеговине и Републике Српске.


Завршила је филолошки факултет на "СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТУ" у Слобомиру 2012. године.


Има положен стручни испит за библиотекара. 


Учествовала је у више облика стручног усавршавања у библиотечком и васпитно-образовном раду.


У овој школи ради од 2013. године.