ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

ЈЕЛЕНА СПАСОЈЕВИЋ

(1987)


Рођена је у Шапцу. Дужи низ година живјела у Пиперима (општина Лопаре), држављанка Босне и Херцеговине и Републике Српске.


Завршила је филолошки факултет на "СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТУ" у Слобомиру 2012. године.


Има положен стручни испит за библиотекара. 


Учествовала је у више облика стручног усавршавања у библиотечком и васпитно-образовном раду.


У овој школи ради од 2013. године.