ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Демократија и људска права

"Које су могуће посљедице приватности", наставница Смиља Николић,
VI разред

Види припрему