ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

ЈОВО НИКОЛИЋ
(1958)

   Рођен је у Тутњевцу, општина Угљевик. Педагошку академију – одсјек математика и физика, завршио у Тузли, а Факултет за услужни бизнис – одсјек финансијски менаџмент, у Новом Саду.

   У сарадњи са Министарством просвјете и културе, страним донаторима, локалном заједницом, родитељима и мјештанима, изграђене су нове школе у Миросавцима и Милином Селу, дјелимично реновиране школе у Пушковцу, Кореташима, Бобетином Брду и Мртвици, стављена је  у функцију школа у Корају 1999. године, фискултурна сала и школска стамбена зграда са 12 станова 2001. године, асфалтиранa игралишта у Мртвици, Кореташима, Бобетином Брду, Пушковцу, Милином Селу и спортски полигон централне школе, опремљен кабинет информатике и првог разреда, набављен дио новог учионичког намјештаја у основне школе у Кореташима, Мртвици, Милином Селу и Пушковцу.
   Све вријеме је био укључен у сарадњу са Министарством просвјете и кулуре, Републичким педагошким заводом, општином, домаћим и страним донаторима. 

   Учествовао је у више пројеката наставног и педагошко-психолошког стручног усавршавања запослених радника, ученика, родитеља...