Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

ЈОВО НИКОЛИЋ
(1958)

   Рођен је у Тутњевцу, општина Угљевик. Педагошку академију – одсјек математика и физика, завршио у Тузли, а Факултет за услужни бизнис – одсјек финансијски менаџмент, у Новом Саду.

   У сарадњи са Министарством просвјете и културе, страним донаторима, локалном заједницом, родитељима и мјештанима, изграђене су нове школе у Миросавцима и Милином Селу, дјелимично реновиране школе у Пушковцу, Кореташима, Бобетином Брду и Мртвици, стављена је  у функцију школа у Корају 1999. године, фискултурна сала и школска стамбена зграда са 12 станова 2001. године, асфалтиранa игралишта у Мртвици, Кореташима, Бобетином Брду, Пушковцу, Милином Селу и спортски полигон централне школе, опремљен кабинет информатике и првог разреда, набављен дио новог учионичког намјештаја у основне школе у Кореташима, Мртвици, Милином Селу и Пушковцу.
   Све вријеме је био укључен у сарадњу са Министарством просвјете и кулуре, Републичким педагошким заводом, општином, домаћим и страним донаторима. 

   Учествовао је у више пројеката наставног и педагошко-психолошког стручног усавршавања запослених радника, ученика, родитеља...