ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Обиљежена дјечија недјеља у Кореташима