ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

ШКОЛСКА 2017/2018.

Руководилац секције: наставница Даница Симикић

Наступ на новогодишњој приредби, 29.12.2017. године

Новогодишња приредба, 29.12.2017. године