ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

ШКОЛСКА 2017/18. ГОДИНА

Руководилац: наставница Смиља Николић

Наступ на новогодишњој приредби, 29.12.2017. године

Наступ на новогодишњој приредби, 29.12.2017. године