ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Engleski jezik

"Modal verbs", VIII razred, profesor Vedad Alagić

"Present perfect", VIII razred, profesor Vedad Alagić 

"Comparasion of adjecives", VII razred, profesor Vedad Alagić

"Past simple",  VI razred, profesor Vedad Alagić

Lesson 1: “My summer - song“, IV razred, profesor Milica Tomić 

Lesson 1: ‘’Fruit‘’, V razred, profesor Milica Tomić

Lesson 2: “I can see – story“, IV razred, profesor Milica Tomić

Lesson 1: “Classroom objects“, V razred, profesor Milica Tomić

Lesson 5: “The five senses - say“, IV razred, profesor Milica Tomić