ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

ФОРМИРАНА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Click to edit table header
 
 
 
 
Ред. бр.
РАЗРЕД
 ЦШ/ПО
  БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА
 УКУПНО У ОДЈЕЉЕЊУ
1.
I
II
ЦШ
8
10
18
2.
III
  ЦШ 
10
10
3.
IV
  ЦШ
13
  13  
4.
  V  
  ЦШ
11
  11  
5.
VI
  ЦШ
12
12
6.
 VII
  ЦШ
11
11
7.
   VIII  
  ЦШ
  9  
9
8.
IX
  ЦШ
7
7
9.
I
II
ПО ПУШКОВАЦ
2
 2 
4
10.
III
V
 ПО ПУШКОВАЦ
5
  1  
6
11.
II
III
IV
V
 ПО МИЛИНО СЕЛО
1
3
1
 2 
  7  
12.
I
III
ПО МИРОСАВЦИ
4
 4 
8
13.
II
IV
V
ПО МИРОСАВЦИ 
1
6
2
9
14.
I
IV
  ПО КОРЕТАШИ
4
1
5
15.
III
 V 
   ПО КОРЕТАШИ 
3
3
6
16.
I
III
IV
V
 ПО МРТВИЦА
1
1
1
1
17.
I
II
III
IV
 V 
 ПО БОБЕТИНО БРДО
2
2
1
4
1
10