ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

ФОРМИРАНА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Click to edit table header
 
 
 
 
Ред. бр.
РАЗРЕД
 ЦШ/ПО
  БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА
 УКУПНО У ОДЈЕЉЕЊУ
1.

2.
I

II
ЦШ

ЦШ
8

10
8

10
3.
III
  ЦШ 
10
10
4.
IV
  ЦШ
13
  13  
5.
  V  
  ЦШ
11
  11  
6.
VI
  ЦШ
12
12
7.
 VII
  ЦШ
11
11
8.
   VIII  
  ЦШ
  9  
9
9.
IX
  ЦШ
7
7
10.
I
II
ПО ПУШКОВАЦ
2
 2 
4
11.
III
V
 ПО ПУШКОВАЦ
5
  1  
6
12.
II
III
IV
V
 ПО МИЛИНО СЕЛО
1
3
1
 2 
  7  
13.
I
III
ПО МИРОСАВЦИ
4
 4 
8
14.
II
IV
V
ПО МИРОСАВЦИ 
1
6
2
9
15.
I
IV
  ПО КОРЕТАШИ
4
1
5
16.
III
 V 
   ПО КОРЕТАШИ 
3
3
6
17.
I
III
IV
V
 ПО МРТВИЦА
1
1
1
1
18.
I
II
III
IV
 V 
 ПО БОБЕТИНО БРДО
2
2
1
4
1
10