ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Изглед школе (источно)

Централни хол (приземље)

Кабинет првог разреда
Зборница
Кабинет музичке кутуре
Гранит плоча поводом стогодишњице
Фискултурна сала

Централни хол (спрат)

Стећци из 15. вијека