Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

ХОР

Хором руководи: професор Јасна Недић-Ковачевић

Школска 2017/2018. година

Чланови великог хора, новогодишња приредба 2017

Чланови малог хора, новогодишња приредба 2017

Школска 2016/2017. година

Велики хор, Новогодишња приредба, 30.12.2016. година

Мали хор, Новогодишња приредба, 30.12.2016. година

Школска 2015/16. година

Велики хор, Новогодишња приредба, 31.12.2015.

Мали хор, Новогодишња приредба, 31.12.2015.

Школска 2014/15. година

Велики хор, новогодишња приредба, децембар 2014.

Мали хор, новогодишња приредба, децембар 2014.

Школска 2013/14. година

Мали хор за вријеме наступа, јун 2014

Велики хор током наступа, јун 2014

Чланови хора са професорицом Јасном Ковачевић, јун 2014

Велики хор, новогодишња приредба, 27. 12. 2013. године

Мали хор, новогодишња приредба, 27. 12. 2013. године

Школска 2012/13. година

Наступ малог хора, Дан ученичких постигнућа, 13. јун. 2013.

Наступ великог хора, Дан ученичких постигнућа, 13. јун 2013.

Мали хор, новогодишња приредба, 28. 12. 2012.

Велики хор, новогодишња приредба, 28. 12. 2012.

Школска 2011/12. година

Велики и мали хор
Велики хор

Хор млађих разреда

Хор старијих разреда