ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Школска 2017/2018. година

Руководилац секције: наставник Живан Николић

Са циљем да се код ученика повећа мотивисаност за рад, учење, али и тимски рад за стицање знања и вјештина у подручјима науке, технологије, инжењерства и математике ученици кроз наставу информатичке секције, у току школске године, поред осталих садржаја, уче и основе роботике.

Наша школа је учесник Sparkreators пројекта, тако да ученици имају прилику кроз цијелу школску годину учествовати у лиги и такмичити се са вршњацима из цијеле Босне и Херцеговине. Лига се ове школске године састоји из 5 кола, 3 онлајн и 2 физичка кола. Ученици се такмиче у двије старосне групе:

  • млађа група- ученици од 1. до 5. разреда,
  • старија група- ученици од 6. до 9. разреда.
У првом физичком колу ученици  од 1. до 5. разреда освојили су прво мјесто, а ученици старијих разреда треће мјесто.