ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Језик бошњачког народа

"Sijelo mudraca" Nedžad Ibrišimović, 6. razred, nastavnica Smilja Nikolić
Glagolski dodaci: priloške oznake, 7. razred, nastavnica Smilja Nikolić
"Vanjka" - Anton Pavlovič Čehov, 7. razred, nastavnica Smilja Nikolić