Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Професор Адиса Хасановић

ШЕСТИ РАЗРЕД

Адис Шабачкић, 6. разред
Ликовни задатак: Слободно компоновање линија, облика, боја,
тонова и потеза
Тема: Апстракција
Техника: разне боје

Адис Шабачкић, 6. разред
Ликовни задатак: Слободно компоновање линија, облика, боја,
тонова и потеза
Тема: Шумица у јесен
Техника: Акварел, водене боје

Адис Шабачкић, 6. разред
Ликовни задатак: Стварање различитих вриједности линија,
маштовитост, разни облици
Тема: Планета из маште
Техника: разне боје

Адис Шабачкић, 6. разред
Ликовни задатак: Слободно компоновање линија, облика, боја,
тонова и потеза
Тема: Шумица у јесен
Техника: Акварел, водене боје

Елмир Хамзић, 6. разред
Ликовни задатак: Слободно ритмичко компоновање боја, тонова,
доминација топлих боја
Тема: Шумица у јесен
Техника: Акварел, водене боје

Елмир Хамзић, 6. разред
Ликовни задатак: Извлачење линија и колажирање
Тема: Акваријум
Техника: Колаж папир.


Една Карић, 6. разред
Ликовни задатак: Извлачење линија и колажирање
Тема: Акваријум
Техника: Колаж папир

Мериса Џанић, 6. разред

Ликовни задатак:лијепљење на подлогу разних изрезаних облика од колаж папира, новина, такнине и других мтеријала

Тема/мотив: ваза са цвијећем

Техника: колаж

СЕДМИ РАЗРЕД

Алмедина Туфекчић, 7. разред
Ликовни задатак: Текстуралне вриједности (квалитет површине)
Тема: Стрник или стрниште
Техника: Графика или темпера

Ведрана Николић, 7. разред
Ликовни задатак: Спонтани ритам тонова, линија и боја
Тема: Апстракција
Техника: Темпера

Ведрана Николић, 7. разред
Ликовни задатак: Тонске разлике, однос линије и сјенке на лику
Тема: Портрет друга или другарице
Техника: Оловка, гваш
Ведрана Николић, 7. разред
Ликовни задатак: Тонске разлике
Тема: Слободна
Техника: оловка
Амина Мурселовић, 7. разред
Ликовни задатак: Карактер и врста текстура одређене површине, остварено помоћу линија и боја облика
Тема: Висибабе у шуми
Техника: Темпера, гваш

Мерсудин Карамовић, 7. разред

Ликовни задатак: градација, свјетлине, разлагање на нијансе

Тема: свијећа у мраку

Техника: оловка, темпера, водене боје

ОСМИ РАЗРЕД

Марија Радић 8. разред
Ликовни задатак: Основи пропорције, симетрија...
Тема: Портрет друга, другарице...
Техника:Оловка, темпера

Митар Стевановић 8. разред
Ликовни задатак: Основи пропорције, симетрија...
Тема: Портрет друга, другарице...
Техника: Акварел

Марија Радић, 8. разред

Ликовни задатак: Слободно компоновање
Тема: Слободан избор
Техника: Оловка, темпера, акварел

Maрија Радић, 8. разред
Ликовни задатак: мозаик техника
Тема: апстракција
Техника: колаж папир

Maрија Радић, 8. разред
Ликовни задатак: мозаик техника
Тема: апстракција
Техника: колаж папир

ДЕВЕТИ РАЗРЕД

Амра Исламовић, 9. разред
Ликовни задатак: Слободно компоновање
Тема: Апстракција
Техника: оловка, разне боје


Мустафа Хајдаревић, 9. разред
Ликовни задатак: Слободно компоновање
Тема : Апстракција
Техника: Оловка и разне боје

Медиха Бегић, 9. разред
Ликовни задатак: Систем низања скупова линија боја, облика према одређеној шеми
Тема: Остаци старог замка или тврђаве
Техника: Водене боје, темпере...

Нермина Ћосић, 9. разред
Ликовни задатак: Систем низања скупова, линија, боја и облика према одређеној шеми
Тема : Остаци старог замка или тврђаве
Техника: темпере, водене боје, гваш

Ахмед Бегић, 9. разред
Ликовни задатак: Сродност ликовних вриједности, битне карактеристике облика, сразмјерност, правилност, симетрија
Тема: Портрет
Техника: Оловка и остало

Нермина Ћосић, 9. разред
Ликовни задатак: Сродност ликовних вриједности, битне карактеристике облика, сразмјерност, правилност, симетрија
Тема: Портрет
Техника: Оловка, темпера и остало

Амра Исламовић, 9. разред
Ликовни задатак: Сродност ликовних вриједности, битне карактеристике облика, сразмјерност, правилност, симетрија
Тема: Портрет
Техника: Оловка и остало

Мустафа Хајдаревић, 9. разред
Ликовни задатак: Сродност ликовних вриједности, битне карактеристике облика, сразмјерности, правилности, симетрија
Тема: Портрет
Техника: Оловка и остало

Комбиновано одјељење II и V разреда, наставник Симо Радојевић, ЦШ

Џенан Хајдаревић, 5. разред
Ликовни задатак: Цртање
Тема: Јесен
Техника: Водене боје

Џенан Хајдаревић, 5. разред
Ликовни задатак: Цртање
Тема: Воз
Техника: Водене боје

Џенан Хајдаревић, 5. разред
Ликовни задатак: Цртање
Тема: Слободни избор теме
Техника: Водене боје.

Маида Бегић, 5. разред
Ликовни задатак: Цртање
Тема: Воз
Техника: Водене боје

Комбиновано одјељење 1, 2, 3. и 4. разреда, ПО Миросавци, професор Весна Антић

Милан Јањић, 4. разред

Милан Јањић, 4. разред

Петко Лазаревић, 4. разред

Сандра Седларевић, 4. разред
Сандра Седларевић, 4 разред

Одјељење 4. и 5. разреда, ПО Б. Брдо, професор Жељка Перић

Александар Пајкановић, 4. разред
Радивоје Крстић, 4. разред

Бранкица Трифковић, 4. разред

Тема: преобликовање материјала и предмета

Мотив: лептир

Ликовна техника: асамблаж

Бранкица Трифковић, 4. разред

Тема: простор

Мотив: прољеће

Ликовна техника: колаж

Групни рад ученика школе

Тема: преобликовање материјала и предмета

Мотив: дрво

Ликовна техника: асамблаж

Групни рад ученика 4. и 5. разреда

Тема: преобликовање материјала и предмета

Мотив: цвијеће

Ликовна техника: асамблаж

Групни рад: Мариела, Дијана, Драган, Тања, Предраг

Тема: простор

Мотив: прољеће

Ликовна техника: колаж

Одјељење 1. и 3. разреда, ПО Кореташи, наставница Слободанка Гаврић

Цвијан Живковић, 1. разред
Групни рад 3. разреда

Одјељење 4. и 5. разреда, ПО Кореташи, професор Јелена Станаревић

Сара Живковић, 5. разред

Анђела Мирковић, 4. разред

Комбиновано одјељење 1, 2, 4. и 5. разреда, ПО Милино Село, професор Данијела Миловановић

Миленко Стевановић, 5. разред

Тема:сликарски материјали и техника

Техника: темпера