Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

ПО Кореташи, наставнице Слободанка Гаврић и Јелена Станаревић

Татјана Драгић, 1. разред

Рајо Драгић, 2. разред

Боро Митровић, 4. разред

Игор Мићић, 2. разред

Татјана Драгић, 1. разред

Татјана Пајић, 4. разред

Анђела Мирковић, 5. разред

Боро Митровић, 4. разред

Татјана Драгић, 1. разред

Тешо Миловановић, 4. разред

ПО Мртвица, наставници/професори Богољуб Гаврић и Даница Томић

Цица Мирковић, 2. разред

Цвијетин Панић, 5. разред

Душица Мићановић, 4. разред

Гаврило Илић, 4. разред

Милан Стевановић, 5. разред

Митра Мићановић, 5. разред

Роса Мићановић, 5. разред


Цвијетин Панић, 5. разред


Митра Мићановић, 5. разред


Групни рад ученика 2. и 3. разреда

Митра Мићановић, 5. разред

ПО Бобетино Брдо, наставнице Слободанка Поповић и Жељка Перић

Дијана Максимовић, 4. разред

Дражен Пајкановић, 3. разред

Групни рад ученика 4. разреда

Групни рад ученика 4. разреда

Мариела Трифковић, 4. разред

Немања Рудаков 3. разред

Бранкица Трифковић, 5. разред

Групни рад свих ученика

ПО Миросавци, професори Весна Антић и Драгана Пајкановић-Лазић

Гавро Илић, 2. разред

Јована Петровић, 4. разред

Неђо Илић, 3. разред

ПО Милино Село, професорице Данијела Миловановић и Ружица Мићић-Петровић

Ана Марија Зарић, 2. разред

Ана Марија Зарић, 2. разред

Ана Марија Зарић, 2. разред

Ана Марија Зарић, 2. разред

Љубица Марковић, 3. разред

Петар Перић, 5. разред

Валентина Марковић, 2. разред

Петар Перић, 5. разред

Александра Марковић, 5. разред

Централна школа

Одјељења од 15 разреда

Енис Хамзић, 2. разред

Ернад Карић, 4. разред

Алија Коњић, 3. разред

Енис Хамзић, 2. разред

Махир Хорозовић, 4. разред

Ернад Карић, 4. разред

Ерна Адемовић, 4. разред

Алдин Карасуљић, 5. разред

Амрудин Мујић, 5. разред

Одјељења од 6–9. разреда

Џенан Хајдаревић, 6. разред

Џенан Хајдаревић, 6. разред

Аделиса Мушановић, 6. разред

Алмедина Туфекчић, 8. разред

Мелиса Исламовић, 9. разред

Алемдина Туфекчић, 8. разред

Фуада Коњић, 8. разред

Расим Шехић, 9. разред

Един Мурселовић, 8. разред

Кемал Карамовић, 8. разред

Ведрана Николић, 8. разред