Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Реализација наставе путем мапа ума у нашој школи 

У оквиру пројекта "Школа и развој компетенција, како учити и како живјети с другим", током школске 2010/11, 2011/12. и 2013/14. године у нашој школи је учествовало 19 наставника. 

Ове активности су имале за циљ остваривање учења и наставе на лакши, занимљивији и ефикаснији начин примјеном мултимедијалних скица часа у виду мапа ума као мултимедија и ефикаснију помоћ ученицима у развијању кључне компетенције "знати како учити".

Према ријечима педагогице Едине Џинић, која је координисала ове активности на нивоу школе, ручне мапе ума су много креативније, маштовитије, сликовитије, буде код ученика осјећај за естетику, потичу на стваралаштво, односно, на једноставан начин приказују наставне садржаје.

Иако су ангажовани наставници урадили, на овај начин, по пет часова током школске године, све мапе су врло високог квалитета што се може видјети у мапотеци сајта.