ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Обављање дјелатности у области основног васпитања и образовања остваривањем циљева из Закона о основном васпитању и образовању путем наставног плана и програма у трајању од девет година. Ми смо установа која активним приступом, критичким мишљењем и толерантним односима гради модерну, ефикасну и занимљиву школу по мјери дјетета, која припрема за живот.

Желимо да школа буде отворена, интерактивна, умрежена са другим одговарајућим институцијама, савремена, опремљена неопходним училима и одговарајућим намјештајем, окренута позитивним трендовима, мјесто гдје ђаци радо долазе, гдје се осјећају задовољно и наставници и родитељи.
Желимо школу која ће ићи у сусрет друштвеним промјенама, у којој ће унутрашња реформа стално трајати, а ученици и остали корисници имати прилику да задовоље своје различите образовне потребе.