ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Моја околина

Саобраћајна средства, Моја околина, 1. разред, професор Данијела Миловановић

Домаће животиње, Моја околина, 1. разред, професор Данијела Миловановић


Годишња доба, Моја околина, 1. разред, професорица Виолета Новаковић

Види припрему


Дивље животиње, Моја околина, 1. разред, професорица Виолета Новаковић
Види припрему


"Сналажење у времену - мјесеци у години", центар Моја околина, I разред,
наставница Амира Mујџић
Види припрему


 "Боје и емоције", центар  - Моја околина, I разред, наставница Амира Мујџић
Види припрему


"Игре у скуповима", центар - Моја околина, I разред, наставница Амира Мујџић
Види припрему


Живи свијет и годишња доба, I разред, наставница Амира Мујџић
Види припрему