ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Школска 2017/18. година

Наставничко вијеће је формирано 30. 08. 2017. године, а чине га сви наставници и стручни сарадници.
Наставничко вијеће сазива и сједницама руководи директор школе.