Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Новогодишње декорације из школе у Миросавцима

Алексдандра и Ружа, 2. и 4. разред

Александра Илић, 4. разред

Борис Секулић, 4. разред

Изложба

Јелисавка Марић, 5. разред

Јелисавка Марић, 5. разред

Милица Јањић, 5. разред

Милица Јањић, 5. разред

Немања Јањић, 4. разред

Новогодишње декорације табле

Детаљ декорације учионице

Силвија Рикановић, 4. разред

Изглед декорисаног дијела учионице