ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Фото-детаљи са приредбе у Миросавцима