ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Новогодишње активности из школе у Кореташима