ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА
29.12.2017. ГОДИНЕ

Народно коло

Ученици наше школе представљају националну мањину Мађари

Чланови ритмичке секције

Чланови великог хора током наступа

Ученици првог разреда централне школе

Наступ ритмичке секције из Кореташа

Чланови рецитаторске секције

Ученици из Б. Брда

Чланови драмске секције

Драмска секција млађих разреда

Ученик Данијел Симикић из Мртвице

Чланови малог хора

Креатори ценографије