ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Ученици и одјељења у школској 2010/11. години

Централна школа у Корају

Подручне школе