ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Одјељења у школској 2011-2012. години

Централна школа

ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ