Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Школска 2017/2018. година

Click to edit table header
 
 
Р.Б
 НАЗИВ СТРУЧНОГ ОРГАНА
ЦШ/ПО 
 1
                   ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ II РАЗРЕДА 
ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА
 2
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ III РАЗРЕДА 
ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА   
  3
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV РАЗРЕДА
ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА
  4
                    ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ V РАЗРЕДА 
ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА
  5
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ VI РАЗРЕДА 
ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА
  6
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ VII РАЗРЕДА
ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА
  7
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ VIII РАЗРЕДА
ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА
  8
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IX РАЗРЕДА
ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА
  9
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ II РАЗРЕДА 
ПО ПУШКОВАЦ
 10
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ III и V РАЗРЕДА 
ПО ПУШКОВАЦ
 11
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ II, III, IV  И V РАЗРЕДА 
ПО МИЛИНО СЕЛО
 12
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ III РАЗРЕДА 
ПО МИРОСАВЦИ
 13
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ II, IV И V 
ПО МИРОСАВЦИ
 14
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ III И V РАЗРЕДА 
ПО КОРЕТАШИ
 15
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV РАЗРЕДА 
ПО КОРЕТАШИ
 16
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ III, IV И V РАЗРЕДА
ПО МРТВИЦА 
 17
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ II, III, IV И V РАЗРЕДА 
ПО БОБЕТИНО БРДО

Одјељењским вијећима предсједавају одјељењске старјешине.

Одјељењско вијеће чине сви наставници који изводе наставу у неком одјељењу.

Први разреди немају одјељењска вијећа.