ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

ЕДИНА ЏИНИЋ
(1983)

Рођена је у Тузли.

Основну школу je завршила 1998. године, средњу учитељску 2002. године а филозофски факултет, одсјек педагогија-психологија  2006. године.


Учествовала је у више пројеката наставног и педагошко-психолошког стручног усавршавања.


У овој установи ради од 2007. године као педагог.