Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

ЕДИНА ЏИНИЋ
(1983)

Рођена је у Тузли.

Основну школу je завршила 1998. године, средњу учитељску 2002. године а филозофски факултет, одсјек педагогија-психологија  2006. године.


Учествовала је у више пројеката наставног и педагошко-психолошког стручног усавршавања.


У овој установи ради од 2007. године као педагог.