ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Познавање друштва


Татјана Ристић, професорица, БиХ и сусједне земље,
Познавање друштва, 5. разред, ПО Мртвица
Види припрему

"Саобраћај РС", IV разред, наставница Живослава Шпирић
Види припрему

Јелица Радић, професорица, Познавање друштва (Енергетика и рударство),
V разред
Види припрему