ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Познавање природе

Органи за варење, Познавање природе, 5. разред, професор Данијела Миловановић


Татјана Ристић, професорица, Органи за варење,
Познавање природе, 4. разред

Види припрему
Весна Антић, професор, Познавање природе
(Органи за варење), 5.разред

Јелица Радић, професор, Познавање природе
(Коријен - грађа и улога), V разред

Види припрему


Стана Крсмановић, професорица, Познавање природе, Ваздух (Својства ваздуха),
V разред, ПО М. Село
Види припрему

Познавање природе, Животиње према изгледу и грађи тијела, V разред,
професорица Јелица Радић
Види припрему

Пољопривреда, IV разред, Наставница Живослава Шпирић, ПО Пушковац

Види припрему