ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Школска 2017/2018. година

Click to edit table header
 
 
 
Р.б.
Име и презиме наставника 
Наставни предмет 
 Напомена
1.
Смиља Николић
Српски језик, језик бошњачког народа и демократија и људска права
Централна школа
2. 
Ведад Алагић
Енглески језик
Централна школа
Подручна одјељења: Мртвица и Кореташи
3.
Милица Томић
Енглески језик
Подручна одјељења: Милино Село, Миросавци, Пушковац, Бобетино Брдо и Мртвица
4.
Александра Авлијаш
Француски језик
Централна школа
5.
Милена Томић
Математика
Централна школа
6.
Славиша Станојевић
Физика
Централна школа
7.
Дамир Исламовић
Биологија и хемија
Централна школа
8. 
Адемир Секулић
Историја и географија
Централна школа
9.
Музичка култура
Јасна Ковачевић
Централна школа
10. 
Физичко васпитање
Слободанка Савић
Централна школа
11.
Православна вјеронаука
  
Горан Лукић

Синиша Пајкановић

Бранко Ерић
Централна школа, 
Подручна одјељења: Пушковац, Бобетино Брдо и Мртвица
Подручна одјељења Миросавци и Милино Село

Подручно одјељење Кореташи
12.
Техничко образовање и основи
инфоматике
Живан Николић   
Централна школа
13.
Исламска вјеронаука
Јасмина Шадић
Централна школа
14.
Ликовна култура
Александар Симић
Здравка Арсеновић

Централна школа