ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Природа и друштво

"Градови Републике Српске", 4. разред, профеосор Даница Томић, ПО Мртвица


Татјана Ристић, професорица, Шумарство,
Природа и друштво, 4. разред, ПО Мртвица

Види припрему


Татјана Ристић, професорица, Индистрија и занатство,
Природа и друштво, 4. разред, ПО Мртвица

Види припрему


Татјана Ристић, професорица, Пољопривреда РС-а (Земљорадња),
Природа и друштво, 4. разред
Види припрему


Виолета Новаковић, професорица, Природа и друштво (Птице)
3. разред, ПО Миросавци
Види припрему


Виолета Новаковић, професорица, Природа и друштво (Саобраћај),
2. разред, ПО Миросавци

Види припрему


Весна Антић, професорица, Природа и друштво
(Текуће и стајаће воде), 4. разред, ПО Миросавци
Види припрему


"Јединство живе природе", III разред, професорица Стана Крсмановић, ПО Милино Село
Види припрему

"Домаће животиње", II разред, наставница Живослава Шпирић, ПО Пушковац
Види припрему


"Прољеће", II разред, наставница Живослава Шпирић, ПО Пушковац
Види припрему


"Биљке моје околине", II разред,
наставница Слободанка Гаврић, ПО Кореташи
Види припрему

Развој биљке, III разред, професорица Јелена Станаревић, ПО Кореташи
Види припрему


Јелена Станаревић, професорица, Градови Р.С. IV разред,
ПО Кореташи

Види припрему

Стана Крсмановић, професорица,  IV разред, Земљорадња, ПО Милино Село
Види припрему


Слободанка Гаврић, наставница, (Саобраћајни знаци), II разред,
ПО Кореташи
Види припрему

Слободанка Гаврић, наставница, (Дијелови дана), II разред,
ПО Кореташи

Види припрему


Богољуб Гаврић, наставник, II разред, ПО Мртвицa


Слободанка Гаврић, наставница, Лична хигијена,
II разред, ПО Кореташи

Види припрему