ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

АНГЕЛА КЕРОВИЋ

(1988)


Рођена је у Тузли. 


Завршила је Филозофски факултет у Новом Саду и стеклa стручни назив "психолог", затим мастер академске студије другог степена на одсјеку за психологију и стекла академски назив "мастер-психолог".


Учествовала је у више пројеката социјалног, наставног и педагошко-психолошког стручног усавршавања.


Стручни испит за школског психолога положила је 2014. године. 


У овој установи ради од 2016. године.