ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

МИРА БОЖИЋ
(1960)

Рођена је у Лопарама, гдје је завршила основу школу и гимназију.

Живи у Веселиновцу код Лопара.

У овој школи ради од 2004. године и посједује лиценцу за обављање послова рачуновође.