Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Школска 2017/2018. година

Click to edit table header
 
 
 
Р.б.
 Име и презиме
Школа
 Напомена
  1.
  Симо Радојевић
  Корај
.  
  2.
  Амира Мујџић
  Корај
.
  3.
  Даница Симикић
  Корај
.
  4.
  Драгана Лазић
  Корај
.
  5.
  Ханија Алагић
  Корај
.  
  6.
  Живослава Шпирић
  Пушковац
.  
  7.
 Данијела Миловановић
  Милино Село
.
  8.
 Стана Савић
  Пушковац
.  
  9.
 Златан Марковић
  Миросавци
.  
 10.
 Весна Антић
  Миросавци
.
 11.
 Слободанка Гаврић
  Кореташи
.  
 12.
 Јелена Топић
  Кореташи
.
 13
 Богољуб Гаврић
  Мртвица
.
 14.
 Слободанка Поповић 
  Бобетино Брдо
.