ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Руководилац секције: Симо Радојевић

Школска 2017/2018. година

Новогодишња приредба, 29.12.2017. године