ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Школска 2017/2018. година

Руководилац секције: Амира Мујџић

Новогодишња приредба, 2912.2017. године

Новогодишња приредба, 2912.2017. године