ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Школска 2012/2013.

Јесењи излет, 28. 09. 2012.

Правилник о оцјењивању ученика у основној школи

Одјељења у школској 2012/13. години