Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Школска 2017/18. година

 
 
 
РБ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА
РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ 
КОЈЕ ПРЕДСТАВЉА
ЗАДУЖЕЊЕ У ОКВИРУ САВЈЕТА РОДИТЕЉА
1.
Мирко Игњатовић
1. разред ПО Пушковац 
члан
2. 
Аднан Мушановић
1. разред централне школе
члан
3.
Драгана Секулић 
  1. разред ПО Миросавци   
  члан  
4. 
Русмир Алагић
2. разред централне школе
предсједник 
5. 
Миленко Стевановић
 2. разред централне школе
замјеник предсједника 
6.
Дарко Накић  
    2. разред ПО Милино Село   
 члан  
7.
Едина Коњић   
    3. разред централне школе   
 члан  
8.
Радисалaвка Јањић
    3. разред ПО Миросавци   
члан
9.
Димитрија Радовановић  
3. разред ПО Бобетино Брдо
члан
10. 
Недим  Мехикић
    4. разред централне школе   
члан
11. 
Борислав Секулић  
4. разред ПО Миросавци
члан
12. 
Мирјана Илић
4. разред ПО Мртвица
члан
13. 
Фуад Карић  
  5. разред централне школе   
члан
14.
Мерима Талетовић
5. разред централне школе
члан
15.
Љиљана Ерић
  5. разред ПО Кореташи   
  члан  
16.
Сенада Мурселовић
  6. разред централне школе   
члан
17.
Рашид Коњић  
6. разред централне школе
  члан  
18.
Ђоко Шакотић
6. разред централне школе 
члан
19.
Мерсудин Накичевић
  7. разред централне школе   
члан
20.
Хајрија Халиловић
7. разред централне школе
члан
21.
Жељко Антић
  7. разред централне школе   
  члан  
22.
Алија Халиловић
8. разред централне школе
  члан  
23. 
Халида Мурселовић  
8. разред централне школе
члан
24.
Велида Халиловић
8. разред централне школе
  члан  
25.
Џевида Мујић
  9. разред централне школе   
члан
26.
Драгана Марковић
  9. разред централне школе   
  члан  
27.
Мујо Ћосић
    9. разред централне школе     
члан