Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

ГОРАН ЦВЈЕТКОВИЋ
(1982)


Рођен је у Тузли, живи у Прибоју код Лопара.

Дипломирао на правном факултету и стекао стручни назив дипломирани правник.

У овој школи ради од 2010. године на радном мјесту секретара школе.