ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

ГОРАН ЦВЈЕТКОВИЋ
(1982)


Рођен је у Тузли, живи у Прибоју код Лопара.

Дипломирао на правном факултету и стекао стручни назив дипломирани правник.

У овој школи ради од 2010. године на радном мјесту секретара школе.