Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Подручна школа у Бобетином Брду

Основна школа у Бобетином Брду је изграђена 1946. године уз мала средства, која је обезбиједио тадашњи Срез. Сви становници из овог мјеста су били ангажовани на изградњи школе. Први учитељ био је Касим Муратовић.

Школа је била максимално ангажована на просвјећивању и описмењавању становништва. Све акцијe у селу водио је учитељ.
Ова школа је била самостална до 1962. године, када је прикључена  школи у Корају и тада је 
имала 93 ученика од првог до четвртог разреда. У школској 1963/64. години поново се осамостаљује и има такав статус до 1975. године када је прикључена основној школи у Челићу. Као подручно одјељење ове школе била је до 1992. године када је припојена основној школи у Корају у чијем саставу је и данас.


Уз помоћ општине, мјештана и других заинтересованих субјеката у протекле три године су вршени радови на промјени кровног покривача и столарије, набавка школског намјештаја и дидактичких средстава.


Ова подручна школа броји 10 ученика који похађају наставу у петоразредној комбинацији.Спортски полигон