ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Подручна школа у Кореташима

Основна школа у Кореташима је до 1992. године била подручно одјељење централне школе из Челића.

Од школске 1993/94. године припада основној школи у Корају. 

Наставу је похађало 23 ученика из Пукиша, Смиљевца и Кореташа. Број ученика је опадао из године у годину тако да школа данас има 11 ученика.

Настава се изводи у два комбинована одјељења.
Спортски полигон