Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Подручна школа у Милином Селу

Прва школа у Милином Селу изграђена је 1965. године и помиње се у Љетопису школе од школске 1965/66. године као подручно одјељење школе у Корају. Имала је 25 ученика у првом, 16 ученика у другом, 13 ученика у трећем и 12, ученика у четвртом разреду. Први учитељ био је Хамза Тупковић.


У школској 1970/71. години, први и трећи разред похађало  је 45, а други и четврти разред 40 ученика. Од тада је број ученика у опадању.


Школа је у овом објекту радила све до 1990. године. Након тога све до 2002. године настава се одвијала у просторији мјесне читаонице јер је објакат школе био дотрајао. Акцијом општине, мјештана и уз финансијску помоћ од 20 000 КМ Министарства просвјете и културе РС изграђен је нови објекат основне школе али  није у потпуности завршен због недостатка финансијских средстава. Од школске 2002/2003. године настава се изводи у новом објекту.

У оквиру пројекта „Подршка становништву у руралним подручјима - ПЕП-а“, који је на подручју општине Лопаре реализовала међународна организација ПЕП Интернационал, у Милином Селу су завршени грађевински радови на основној школи почетком 2011. године.

Извршена је реконструкција санитарног чвора и водоводне инсталације, малтерисање и постављање фасаде, унутрашње бојење, уграђени нови прозори, постављени олуци, ограђено двориште. Вриједност пројекта је износила 16.214,80 КМ.


Спортски полигон асфалтиран је 2012. године.


У школској 2017/2018. години наставу похађа 7 ученика у једној тчетвероразредној комбинацији.

 

Школа у изградњи, 2001. година                           Изграђена школа, 2002. годинаШкола данас