ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Подручна школа у Миросавцима

Основна школа у Миросавцима је до 1992. године била подручно одјељење централне школе из Челића.


Од школске 1993/94. године припада основној школи у Корају, али није радила због ратних догађаја па су дјеца наставу похађала у Милином Селу. Пошто је стара школа била потпуно неупотребљива, изграђена је нова зграда 1999. године. Од школске 2001/02. године 5 ученика похађа наставу у овом мјесту. Сљедећих школских година било је 12, 17, 14, ... ученика.


Данас школа броји 17 ученика који наставу похађају у два комбинована одјељења.


До школе се стиже асфалтним путем који се одваја са регионалног пута Корај–Челић.


Школи недостају савремена наставна учила.

Објекат школе у Миросавцима