ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Подручна школа у Мртвици

Основна школа у Мртвици је до 1992. године била подручно одјељење централне школе из Челића.

Од школске 1993/94. године припада основној школи у Корају. 

Наставу је похађао 41 ученик. Број ученика је опадао из године у годину тако да школа данас има 4 ученика.

Школи је потребна замјена столарије и савремена наставно-дидактичка средства.

Настава се изводи у четвороразредној комбинацији.
Школа данас 

Спортски полигон