Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Подручна школа у Пушковцу

Основна школа у Пушковцу постоји од 1950. године. Први учитељ био је Јован Пејановић. Настава се изводила у згради бивше СРЗ, која је била намијењена управи задруге. Школа је била ангажована на  просвјећивању и описмењавању становништва.


Просвјетни радници су учествовали у извођењу радних акција у мјесту (путеви, изградња школе, радне акција уређења природне околине...). Школа у овом мјесту је била самостална до 1962. године, када је прикључена основној школи у Корају, у чијем саставу је и данас као подручно одјељење.


У школској 1962/63. години школа је имала 94 ученика од првог до четвртог разреда.


На овој школи су у протеклих десетак година извођени дјелимични захвати на реновирању, уз помоћ мјесне заједнице, мјештана и општине да би се довела у задовољавајуће стање. Тако је изграђен спортски полигон. Школи је потребно ограђивање и набавка дидатктичких наставних средстава.

До школе се долази асфалтним путем.


У школској 2017/2018. години ово подручно одјељење броји 10 ученика који похађају наставу у двије дворазредне комбинације.


Школа данас

 
Спортски полигон