ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре


1. ЗЛАТАН МАРКОВИЋ, представник радника школе  – предсједник 

2. АМИРА МУЈЏИЋ, представник радника школе – замјеник предсједника

3. МИРКО ИГЊАТОВИЋ, представник Савјета родитеља  

4. МЕРИМА ТАЛЕТОВИЋ, представник Савјета родитеља

5. СТАНА ПЕТРОВИЋ, представник локалне заједнице

6. НИЈЕ ИМЕНОВАН, представник оснивача

7. НИЈЕ ИМЕНОВАН, представник оснивача