ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Српски језик, нижи разреди

"Вјетар и сунце", српски језик, 4. разред, професор Даница Томић 

СУГЛАСНИК ,,ј", српски језик, 4. разред, професор Даница Томић

"Азбука", српски језик, 2. разред, професор Виолета Новаковић

"Именице", Српски језик, 3. разред, Јелена Станаревић, ПО Кореташи

"Писак локомотиве" М. Ратковић, српски језик, 5. разред, професор Јелица Радић

"Кад јечам жути" А. Микић, српски језик, 4. разред, професор Јелена Станаревић

"Сретно вам прољеће" С. Ракита, српски језик, 3. разред, професор Стана Крсмановић

"Бобиљ и Друшкан" С. Јесењин, 5. разред, српски језик, учитељица Живослав Шпирић

"Врсте придјева", српски језик, 5. разред, професор Весна Антић

Богољуб Гаврић

Српски језик, виши разреди


Смиља Николић, наставница, С/Б језик (Падежи), VI разред
Види припрему