ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Школска 2017/18.

1. АКТИВ НАСТАВНИКА I, II и III РАЗРЕДА (чине га сви наставници који предају I, II и III разреду) 


2. АКТИВ НАСТАВНИКА IV и V РАЗРЕДА (чине га сви наставници који предају IV и V разреду) 

 

3. АКТИВ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ (чине га сви наставници који изводе предметну наставу)