ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

ПО МРТВИЦА

ПО МИЛИНО СЕЛО

ПО МИРОСАВЦИ

ПО КОРЕТАШИ

ПО БОБЕТИНО БРДО

ПО ПУШКОВАЦ