ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

 ЛИТЕРАРНИ И ЛИКОВНИ КОНКУРСИ

Друштво СВЕТИ САВА


расписује


Светосавски књижевни конкурс за ученике

основних и средњих школа Србије, Српске и дијаспоре


Теме за ученике основних школа:

1. Свети Сава своме роду 

2. Мој сусрет са Светим Савом 

3. Васпитна улога Светог Саве у историји и традицији српског народа


Теме за ученике средњих школа:

1. Библијски мотиви у књижевним делима о Светом Сави 

2. Свети Сава као лирски јунак у поезији српских песника 

3. Савина путовања кроз два света


КОНКУРС СЕ НАЛАЗИ У КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ ОСНОВНИХ ШКОЛА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Општи услови конкурса: 

1. Књижевни радови могу бити прозни или поетски, штампани у три примерка ћирилицом. 

2. Радове слати под шифром на нову адресу Друштва. Решење шифре и податке о аутору, наставнику ментору и школи са адресом, телефоном и е-мејл школе ковертирати посебно и доставити уз три примерка рада. 

3. Рок за слање радова је 24. децембар 2017. године. 

4. Нова адреса: 

Друштво “Свети Сава“, 

Скерлићева 12, 

11000 Београд, 

Република Србија


По окончању рада конкурсне комисије, аутори најбољих радова и њихови наставници-ментори биће благовремено обавештени о месту и времену уручивања награда. 

Резултати конкурса биће објављени на интернет сајту Друштва “Свети Сава“ www.sveti-sava.org.rs, 

као и у медијима. 

Награде ће бити додељене у Београду на традиционалној свечаности Друштва поводом Савиндана 2018. године.


Друштво СВЕТИ САВА 

Пододбор у Републици Српској


расписује


КОНКУРС

за најбоље ликовне радове ученика основних школа у Србији, Српској, Црној Гори и дијаспори.


Тема: 

КЊИГА СВЕТОГ САВЕ

Цртеже, графике, аквареле, слике, барељефе или скулптуре…

слати на адресу: 

Дјечје позориште Републике Српске 

(за Светосавски конкурс) 

78000 Бања Лука 

Улица Ђуре Даничића 1.


РОК ЗА СЛАЊЕ РАДОВА ЈЕ 27. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ.

Радове потписују ученик (пуно име и презиме) и наставник уз адресу и број телефона школе. 

Пожељна је и електронска адреса ученика, настaвника и/или школе.


Награде:

Награде су лепе (повеље за Прву, Другу и Трећу награду),

слатке (чоколаде, бомбони) и корисне (књиге),

а додељују се на Светосавској свечаности

у Дјечјем позоришту Републике Српске о Савиндану 2018. године.

За све додатне информације е-адреса је: [email protected] teol.net