Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Списак ученика који су се пласирали на регионално такмичење из руског језика

Списак ученика који су се пласирали на регионално такмичење из информатике

Списак ученика који су се пласирали на регионално такмичење из физике

Општинско такмичење из информатике

Општинско такмичење из руског језика

Општинско такмичење из физике

Списак ученика који су се пласирали на регионално такмичење из енглеског језика

Списак ученика који су се пласирали на регионално такмичење из српског језика

Списак ученика који су се пласирали на регионално такмичење из математике, регија Бијељина

Школе-домаћини регионалних такмичења

Општинско такмичење из енглеског језика

Општинско такмичење из српског језика

Списак ученика који су се пласирали на епархијско такмичење

Општинско такмичење из математике

Општинско такмичење из православне вјеронауке

Списак ученика који су се пласирали на регионално такмичење из француског језика

Општинско такмичење из француског језика

Стручно упутство о организовању такмичења и смотри  ученика

Општинско такмичење из православне вјеронауке

Распоред општинских такмичења 

Oпштинска такмичења ученика основних школа из физичког васпитања 

Календар такмичења у школској 2016/17. години